Bent u zelf onterecht veroordeeld voor een misdaad of bent u de advocaat of een familielid van de veroordeelde, dan kan u uw zaak hier aanmelden. Het project gaat dan een inschatting maken of uw zaak voldoet aan onderstaande criteria. Als dit het geval is, kan uw zaak door ons project onderzocht worden.

Criteria toelating:

  1. De veroordeelde verdachte dient onherroepelijk te zijn veroordeeld voor een misdrijf.
  2. De veroordeelde moet claimen dat hij geheel ten onrechte is veroordeeld en op geen enkele wijze betrokken is bij het misdrijf waarvoor hij is veroordeeld.
  3. De zaak betreft een levensdelict (doodslag/moord).
  4. Het project “Voordeel van de Twijfel” moet kunnen beschikken over het volledige dossier.
  5. De veroordeelde (en zijn advocaat) moeten volledig akkoord gaan met het onderzoek en zijn bereid om alle gevraagde inlichtingen te leveren.
  6. Er mag geen belangenconflict bestaan of ontstaan bij één of meer medewerkers van het project “Voordeel van de Twijfel”.
  7. De zaak moet zodanig zijn dat studenten onder supervisie in een redelijke tijd met een deugdelijke rapportage kunnen komen.
  8. Zaken kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.

Wat nu …

Als na de analyse blijkt dat er goede argumenten zijn voor de onschuld van de verdachte, kan dat een reden zijn om de zaak te heropenen, zeker als nieuwe gegevens naar boven zijn gekomen. Het project is niet betrokken bij het uitvoeren van verdere procedures tot herziening. Met het maken van een rapport wordt het werk beëindigd. Voor de opstart van de herzieningsprocedure wordt naar de advocaat doorverwezen.

Formulier voor de aanmelding van een zaak

Indien uw zaak aan bovenstaande criteria voldoet, kan u hier de zaak aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

U kan ofwel het formulier online invullen of u kan de vragen beantwoorden en opsturen via post of email. De gegevens zullen enkel door de leden en medewerkers van het project Voordeel van de Twijfel bekeken worden en zullen niet worden opgeslagen in een online databank.