Project Voordeel van de Twijfel

Wat is een gerechtelijke dwaling?

Een gerechtelijke dwaling is veroordeling door een rechtbank of gerechtshof van iemand op wie geen schuld rust. Er bestaat geen absoluut bewijs. Elk bewijsmiddel kent een marge van onzekerheid dat betekent dat de rechter met elke veroordeling een zeker risico neemt dat hij iemand ten onrechte veroordeelt. Een duidelijk voorbeeld van een gerechtelijke dwaling is de onterechte veroordeling van Cees B. in de Schiedammer Parkmoord.

Herziening van strafzaken

In België zijn tot dusver nog geen gerechtelijke dwalingen gerapporteerd, maar de oprichting van de nieuwe commissie voor herziening in strafzaken is alvast een stap in de goede richting.

Kwaliteitsborging

Bewaking van de kwaliteit van het geleverde werk is van groot belang, daarom zal het project aan meerdere voorwaarden moeten voldoen.

  1. De deelnemende studenten zitten in het laatste jaar van hun respectievelijke opleiding en beschikken dus over voldoende voorkennis.
  2. Alle deelnemende studenten moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Hierin zijn ook regels opgenomen met betrekking tot het respecteren van de privacy van alle betrokkenen bij de zaak.
  3. De studenten worden steeds bijgestaan door de leden en medewerkers van het project.
  4. Het project staat onder toezicht staan van een toezichtsraad, bestaande uit prominente leden van de strafrechtgemeenschap. Iedere rapportage wordt voor de definitieve vaststelling toegestuurd naar de leden met een verzoek om commentaar en finaal akkoord.

Leden van de toezichtsraad:

  • Prof. dr H.L.G.J. Merckelbach is hoogleraar rechtspsychologie en decaan van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij is plaatsvervangend lid van de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken die de Hoge Raad der Nederlanden adviseert in herzieningszaken. Hij is lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).
  • Prof dr Verena Sebel is assistent professor aan Utrechtse Universiteit, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en in die functie tevens secretaris van de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken in Nederland en vicevoorzitter van de klachtencommissie van de politie in Den Haag.
  • Frank Van Saelen is gewezen hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, diensthoofd van de afdeling Moord /Agressie en drijvende kracht in de professionalisering van het moordonderzoek o.m. door het initiëren van de “full Option”- aanpak bij onduidelijke sterfgevallen en als (co)-auteur en/of piloot bij nationale werkgroepen (“verdacht overlijden” / “grootschalig moordonderzoek” ).  Hij is tevens gewezen docent middenkader bij de Provinciale politieschool Antwerpen en gastdocent bij de Tomas More Hogeschool en spreker bij navorming  voor artsen. Hij is houder van het ereteken “Cruz al mérito policial con distintivo blanco” vanwege  de Spaanse regering.
  • Karolien Van Dijck is senior forensisch adviseur bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in Brussel. Karolien is generalist in de forensische wetenschappen en voert dus zelf geen expertises uit, maar wel staat ze magistraten en speurders bij en adviseert ze hen over de wetenschappelijke onderzoeksstrategie en de mogelijkheden binnen het gerechtelijk dossier. Laat haar een stapel pv’s, de overtuigingsstukken en de resultaten van de verschillende experten zien en zij weet precies waar mogelijkheden en mogelijke nieuwe pistes te onderzoeken zijn. Out of the box en over de grenzen heen kijken zijn haar handelsmerk : na haar opleiding industriële scheikunde haalde ze als eerste Belgische het diploma van MSc in de Forensische wetenschappen aan de University of Strathclyde, Glasgow. Om vervolgens te starten met haar eigen bedrijf gespecialiseerd in het forensisch reviewen van lopende dossiers zowel voor de advocatuur als de magistratuur.  Ze krijgt een tomeloze energie van kennis doorgeven : jarenlang was er de wekelijkse uitstap naar de Hogeschool in Amsterdam om daar de basis van forensic sciences te doceren. Haar uitstap naar de University of Miami, duurde wat langer, Karolien ging daar aan de slag als senior research assistent en deed er verschillende onderzoeksprojecten in de forensische toxicologie.  En met al die ervaring is ze sinds 2012 aan de slag bij het NICC, waar ze mee de dienst Forensisch Advies heeft vorm gegeven.