Project Voordeel van de Twijfel

Wat is een gerechtelijke dwaling?

Een gerechtelijke dwaling is veroordeling door een rechtbank of gerechtshof van iemand op wie geen schuld rust. Er bestaat geen absoluut bewijs. Elk bewijsmiddel kent een marge van onzekerheid dat betekent dat de rechter met elke veroordeling een zeker risico neemt dat hij iemand ten onrechte veroordeelt. Een duidelijk voorbeeld van een gerechtelijke dwaling is de onterechte veroordeling van Cees B. in de Schiedammer Parkmoord.

Herziening van strafzaken

In België zijn tot dusver nog geen gerechtelijke dwalingen gerapporteerd, maar de oprichting van de nieuwe commissie voor herziening in strafzaken is alvast een stap in de goede richting.

Kwaliteitsborging

Bewaking van de kwaliteit van het geleverde werk is van groot belang, daarom zal het project aan meerdere voorwaarden moeten voldoen.

  1. De deelnemende studenten zitten in het laatste jaar van hun respectievelijke opleiding en beschikken dus over voldoende voorkennis.
  2. Alle deelnemende studenten moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Hierin zijn ook regels opgenomen met betrekking tot het respecteren van de privacy van alle betrokkenen bij de zaak.
  3. De studenten worden steeds bijgestaan door de leden en medewerkers van het project.
  4. Het project staat onder toezicht staan van een toezichtsraad, bestaande uit prominente leden van de strafrechtgemeenschap. Iedere rapportage wordt voor de definitieve vaststelling toegestuurd naar de leden met een verzoek om commentaar en finaal akkoord.

Leden van de toezichtsraad:

  • Prof. dr H.L.G.J. Merckelbach is hoogleraar rechtspsychologie en decaan van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij is plaatsvervangend lid van de Advies Commissie Afgesloten Strafzaken die de Hoge Raad der Nederlanden adviseert in herzieningszaken. Hij is lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).
  • Prof. em. dr. Cyrille Fijnaut is voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg. In de jaren 2011-2014 was hij voorzitter van de Nederlandse Advies Commissie Afgesloten Strafzaken en haar voorgangster de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Hij is Ridder in de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Belgische Kroonorde en Eredoctor van de Universiteit Gent.
  • Frank Van Saelen is gewezen hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, diensthoofd van de afdeling Moord /Agressie en drijvende kracht in de professionalisering van het moordonderzoek o.m. door het initiëren van de “full Option”- aanpak bij onduidelijke sterfgevallen en als (co)-auteur en/of piloot bij nationale werkgroepen (“verdacht overlijden” / “grootschalig moordonderzoek” ).  Hij is tevens gewezen docent middenkader bij de Provinciale politieschool Antwerpen en gastdocent bij de Tomas More Hogeschool en spreker bij navorming  voor artsen. Hij is houder van het ereteken “Cruz al mérito policial con distintivo blanco” vanwege  de Spaanse regering.