Het project “Voordeel van de Twijfel” is een nieuw interfacultair project dat masterstudenten van biomedische wetenschappen, criminologie en rechten samenbrengt. In een groep van ongeveer tien studenten onderzoeken zij een strafzaak waarin de veroordeelde beweert het slachtoffer te zijn van fouten door het gerechtelijk apparaat. Op basis van het strafdossier en van wetenschappelijke inzichten of tests, gaan zij na of het onderzoek correct is verlopen en welke van de mogelijke scenario’s op basis van de bewijselementen het meest waarschijnlijke is. Het project biedt studenten de kans om inzicht te verwerven in het verloop van een strafonderzoek en ervaring op te doen in het kritisch analyseren van complexe strafdossiers vanuit verschillende invalshoeken.

Waar situeert dit project zich in de masteropleiding?

  • Forensische biomedische wetenschappen: het project wordt gekoppeld aan de masterproef – 30 ECTS
  • Criminologie: het project wordt gekoppeld aan de masterproef – 15 ECTS
  • Rechten: het project maakt deel uit van de Joint Research Training en het Themavak Strafrecht en Criminologie in de afstudeerrichting Onderzoeksmaster – 11 ECTS

Hoe kan je je aanmelden?

Geïnteresseerde studenten sturen een motivatiebrief en CV ten laatste op 22/03/2023 om 17u naar:

In de week van 27/03/2023 zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de geselecteerde kandidaten. Op 31/03/2023 worden de resultaten aan de betrokken studenten meegedeeld.

Vragen?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de project-assistenten:

De studenten zullen begin september 2023 van start gaan.