Prof. Dr. Bram Bekaert is deeltijds Hoofddocent aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven waar hij de opleidingscoördinator is van de masteropleiding Forensische Biomedische Wetenschappen. Zijn onderzoek focust zich op het ontwikkelen en toepassen van moleculaire methoden die gebruik maken van genetische en epigenetische informatie in sporen voor de opheldering van strafzaken. Binnen de dienst Forensische Geneeskunde van het UZ Leuven is hij werkzaam als adjunct-labohoofd van het Laboratorium voor Forensische genetica, DNA-deskundige en kwaliteitsverantwoordelijke (ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025). Hij is lid van de DNA-evaluatiecommissie die de minister van Justitie adviseert over DNA-onderzoek in strafzaken.

Prof. Dr. Henry Otgaar is Hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en Onderzoeksprofessor Rechtspsychologie aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de betrouwbaarheid van verklaringen van getuigen, slachtoffers, en verdachten. Hij is het hoofd van de Criminological and Experimental Legal Psychology Lab. Hij treedt regelmatig op als getuige-deskundig in strafzaken. Bovendien is hij lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzonder Zedenzaken onder de Nederlandse Nationale Politie en is lid van het College van Toetsing and Advies van de Landelijke Deskundigsheidsmakelaar. Hij heeft meerdere prijzen en subsidies voor zijn onderzoek ontvangen en heeft meer dan 100 (inter)nationale artikelen op het gebied van de rechtspsychologie geschreven. Tevens is hij redacteur van de volgende bladen: Memory, Memory & Cognition, the Inquisitive Mind, Psychological Research on Urban Society.

Prof. Dr. Frank Verbruggen is Hoogleraar